Board of Directors1

Ren Jianxin
Chairman of Pirelli & C. S.p.A.
Marco Tronchetti Provera
Executive Deputy Chairman and CEO of Pirelli & C. S.p.A.

DIRECTORS

 • YANG Xingqiang
 • Gustavo Bracco
 • JIAO Chonggao
 • Luca Rovati
 • YANG Xun
 • BAI Xinping
 • Giorgio Luca Bruno
 • Andrey Kostin
 • Igor Sechin
 • ZHANG Haitao
 • Carlo Acutis
 • Ze'ev Goldberg
 • Emerson Milenski
 • WANG Dan

SECRETARY OF THE BOARD

Alberto Bastanzio
1 Appointment: March 15, 2016. Expiry: Shareholders’ Meeting called to approve the financial statements at December 31, 2018.


Read more >